Zarządzenie nr 353/2022 z dnia 2022-08-12 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Kielce, położonych w Kielcach przy ul. Czarnowskiej (obręb 0016 działki nr: 41/10, 41/17, 41/27, 41/30, 41/37, 41/57, 41/59, 41/60, 41/50, 41/35, 41/63, 41/58, 41/62, 41/61, 41/19, 41/21, 41/48, 41/39, 41/41, 41/46)

Numer aktu 353/2022
Tytuł aktu w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Kielce, położonych w Kielcach przy ul. Czarnowskiej (obręb 0016 działki nr: 41/10, 41/17, 41/27, 41/30, 41/37, 41/57, 41/59, 41/60, 41/50, 41/35, 41/63, 41/58, 41/62, 41/61, 41/19, 41/21, 41/48, 41/39, 41/41, 41/46)
Data podjęcia 2022-08-12
Określenie wejścia w życie z dniem podpisania
Akt prawa miejscowego nie
Tekst ogłoszony tak
Akt posiada tekst jednolity nie
Słowa kluczowe przyjęcie darowizny, nieruchomości gruntowe, ul. Czarnowska
Odpowiedzialny za realizację Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Status Obowiązujący

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Elżbieta Korczyńska - Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr
Redaktor:
Katarzyna Słota
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
12-08-2022
Data publikacji:
17-08-2022 14:32
Data aktualizacji:
17-08-2022 14:32
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top