Interpelacja z dnia 2022-09-23 w sprawie Ulicy Batalionów Chłopskich, od ronda Mikołajczyka w kierunku ul. Transportowców nie ma wyznaczonych poziomych przejść dla pieszych w miejscach, gdzie są usytuowane przystanki. Ponadto, rowy znajdujące się wzdłuż ulicy są zamulone i zarośnięte chwastami, skutkiem czego ze stojącej wody wydobywa się mocny odór.

Data 2022-09-23
Interpelujący/pytający Tadeusz Kozior Radny Miasta Kielce
Przedmiot interpelacji/zapytania Ulica Batalionów Chłopskich, od ronda Mikołajczyka w kierunku ul. Transportowców nie ma wyznaczonych poziomych przejść dla pieszych w miejscach, gdzie są usytuowane przystanki. Ponadto, rowy znajdujące się wzdłuż ulicy są zamulone i zarośnięte chwastami, skutkiem czego ze stojącej wody wydobywa się mocny odór.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Kot - Kierownik Biura Rady Miasta
Redaktor:
Joanna Ściegienny
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
23-09-2022
Data publikacji:
23-09-2022 13:44
Data aktualizacji:
04-10-2022 12:48
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top