KAROL WILCZYŃSKI

Karol Wilczyński Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta Kielce

Radny z listy KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

W Radzie Miasta należy do Klubu Koalicja Obywatelska

Radny z okręgu Nr 2
(Ślichowice, Dalnia, Czarnów, Herby)

Pracuje w komisjach Rady Miasta:
Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
Skarg, Wniosków i Petycji

Kontakt:
tel.: 791 888 139
e-mail: karol.wilczynski@um.kielce.pl

Dyżur radnego:     
Po kontakcie telefonicznym / mailowym w uzgodnionym czasie i miejscu

Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Kot - Kierownik Biura Rady Miasta
Redaktor:
Zbigniew Brelski
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
21-12-2020
Data publikacji:
21-12-2020 09:00
Data aktualizacji:
15-02-2024 09:20
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top