MONIKA KOWALCZYK

Monika Kowalczyk Radna Rady Miasta Kielce

Radna z listy KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

W Radzie Miasta należy do Klubu Koalicja Obywatelska
Radna z okręgu Nr 1
(Śródmieście, Szydłówek,Sady, Bocianek)

Pracuje w komisjach Rady Miasta:
Finansów Publicznych
Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 

Kontakt:
tel.: 660 634 222, 505 941 048 
e-mail: monika.kowalczyk@um.kielce.pl

Dyżur radnego:
Po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Kot - Kierownik Biura Rady Miasta
Redaktor:
Zbigniew Brelski
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
08-11-2021
Data publikacji:
08-11-2021 11:43
Data aktualizacji:
15-02-2024 09:20
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top