Uchwała Krajobrazowa

Uchwała Nr LX/1188/2022

Rady Miasta Kielce z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

rysunek UK.jpg

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
21-04-2022
Data publikacji:
02-08-2022 08:18
Data aktualizacji:
02-08-2022 08:31
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top