Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o przeprowadzeniu konsultacji projektu Strategii Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City

Strategia miasta Kielce będzie dokumentem wyznaczającym cele rozwoju naszego miasta w odniesieniu do wszystkich sfer jego funkcjonowania. Dokument ten obejmie zagadnienia w długim czasookresie oraz pomoże wskazać narzędzia, jakie należy wykorzystać, aby te cele zostały osiągnięte. Nowa strategia będzie w procesie zarządzania miastem Kielce planem działania, według którego powinny postępować władze lokalne, chcąc skutecznie osiągać założone w niej cele. Dokument ten pomoże jak najefektywniej wykorzystywać posiadane zasoby z uwzględnieniem wszystkich czynników zewnętrznych w tym również potencjału finansowego miasta.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dariusz Detka - Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
23-06-2021
Data publikacji:
23-06-2021 12:37
Data aktualizacji:
07-04-2022 12:02
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top