Regulamin pracy

Regulamin pracy

Regulamin Pracy Urzędu Miasta Kielce oraz Regulamin Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej ustalony Zarządzeniem Nr 335/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 27 sierpnia 2015 r., zmieniony Zarządzeniami: Nr 264/2018z dnia 10 lipca 2018 r., Nr 456/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Elżbieta Korczyńska - Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
08-10-2020
Data publikacji:
08-10-2020 11:17
Data aktualizacji:
21-01-2022 08:52
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top