Struktura organizacyjna Biura

Struktura organizacyjna Biura Inwestycji

Symbol komórki organizacyjnej (według Regulaminu Organizacyjnego Urzędu) „I"
Dni i godziny załatwiania spraw (przyjmowania interesantów)
poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30

Kierownik: Aneta Wajs
Adres: 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6
Pokój: nr 218
Telefon: 41 36 76 634
e-mail: aneta.wajs@um.kielce.pl

Zastępca kierownika: Anna Maksalon
Adres: 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6
Pokój: nr 202
Telefon: 41 36 76 668
e-mail: anna.maksalon@um.kielce.pl

Stanowisko ds. przygotowania, realizacji i rozliczeń inwestycji
Adres: 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6
Pokoje nr: 202, 203, 204, 208, 213
Telefon nr: 41 36 76 668, 41 36 76 633, 41 36 76 601, 41 36 76 561, 41 36 76 604

Stanowisko ds. planowania, analiz i sprawozdawczości
Adres: 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6
Pokój nr: 217
Telefon nr: 41 36 76 605

Stanowisko ds. organizacyjnych
Adres: 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6
Pokój nr: 219
Telefon nr: 41 36 76 634
e-mail: katarzyna.jasinska@um.kielce.pl

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Wajs - Kierownik Biura Inwestycji
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
29-12-2020
Data publikacji:
29-12-2020 13:52
Data aktualizacji:
29-11-2023 13:04
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top