Zadania Biura

Do zakresu działania Biura Rady Miasta należą w szczególności następujące zadania:

  1. obsługa organizacyjno–finansowa Rady i jej Komisji,
  2. udzielanie pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatu,
  3. prowadzenie rejestrów: uchwał Rady, interpelacji i zapytań radnych, stanowisk Komisji Rady oraz nadzór nad ich realizacją,
  4. prowadzenie rejestru skarg dotyczących zadań lub działalności Prezydenta i kierowników Jednostek organizacyjnych miasta z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
  5. prowadzenie rejestru petycji wpływających do Rady Miasta,
  6. przygotowywanie wyborów ławników do sądów powszechnych.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Kot - Kierownik Biura Rady Miasta
Redaktor:
Zbigniew Brelski
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
20-01-2022
Data publikacji:
20-01-2022 14:29
Data aktualizacji:
24-01-2022 14:17
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top