Struktura organizacyjna Wydziału

Struktura organizacyjna Wydziału Administracyjnego

Kierownictwo Wydziału

Dyrektor  Bożena Szczypiór

Adres: Kielce, ul. Strycharska 6,
Nr pokoju: 207
Telefon:  41 36 76 606
e-mail: bozena.szczypior@um.kielce.pl

Zastępca Dyrektora Iwona Franki
Adres,: Kielce, ul. Strycharska 6
Nr pokoju:  205
Telefon: 41 36 76 417
e-mail: iwona.franki@um.kielce.pl

Struktura organizacyjna Wydziału Administracyjnego

Biuro Usług Informatycznych
Kierownik referatu: Zdzisław Wijas 
Adres: Kielce, ul. Strycharska 6
Numer pokoju: 117
Telefon bezpośredni: 41 36 76 401

Biuro Zamówień Publicznych
Kierownik referatu: Lidia Kałuża 
Kielce, ul. Strycharska 6
Numer pokoju: 214
Telefon : 41 36 76 603

Referat Techniczny
Kierownik referatu: Przemysław Słoń 
Kielce, ul. Strycharska 6
Numer pokoju: 108
Telefon: 41 36 76 408

Referat Gospodarowania, Obsługi i Dozoru Mienia
Kierownik referatu: Grzegorz Gajek 
Kielce, ul. Rynek 1
Numer pokoju: 43
Telefon: 41 36 76 043

Stanowisko ds. Obsługi Finansowej 
Adres: Kielce, ul. Strycharska 6
Numer pokoju: 109
Telefon bezpośredni: 41 36 76 409 

Stanowisko ds. Organizacyjnych
Imię i nazwisko: Małgorzata Wielontkiewicz
Adres: Kielce, ul. Strycharska 6
Numer pokoju: 206
Telefon bezpośredni: 41 36 76 607 
e-mail: malgorzata.wielontkiewicz@um.kielce.pl

Osoba odpowiedzialna za treść:
Bożena Szczypiór - Dyrektor Wydziału Administracyjnego
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
08-10-2020
Data publikacji:
08-10-2020 13:45
Data aktualizacji:
06-05-2024 08:12
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top