Struktura organizacyjna Wydziału

Struktura organizacyjna Wydziału Budżetu i Księgowości

Symbol komórki organizacyjnej (wg regulaminu Organizacyjnego Urzędu) – „BK"

Dni i godziny załatwiania spraw (przyjmowania interesantów) poniedziałek – piątek 7.30-15.30

Dyrektor: Ewa Wypych

Adres: Kielce, Rynek 1
Nr pokoju:  202
Telefon: 41 36 76 202
e-mail: ewa.wypych@um.kielce.pl

Zastępca Dyrektora: Katarzyna Kozłowska

Adres: Kielce, Rynek 1
Nr pokoju: 220
Telefon: 41 36 76 220
Fax: 41 36 76 520
e-mail: katarzyna.kozlowska@um.kielce.pl

Struktura organizacyjna- WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI

Referaty:

Referat Planowania Budżetu BK-I

Kierownik Referatu: Iwona Zygmunt
Adres: Kielce, Rynek 1
Numer pokoju 206
Telefon 41 36 76 206,

Referat Księgowości Budżetu BK-II

Kierownik Referatu:  Małgorzata Gałowska
Adres: Kielce, Rynek 1
Numer pokoju 218
Telefon: 41 36 76 218

Referat Księgowości Dochodów oraz Rozliczeń Podatku VAT BK-III

Kierownik Referatu: Aleksandra Bęben
Adres: Kielce, Rynek 1
Numer pokoju 120
Telefon:  41 36 76 120

Referat Wydatków Urzędu, Ewidencji Inwestycji i Majątku BK-IV

Kierownik Referatu:  Justyna Dziedzic
Adres: Kielce, Rynek 1
Numer pokoju 208
Telefon: 41 36 76 208

Stanowisko ds. organizacyjnych/sekretariat Wydziału BK-V
Imię i nazwisko Iwona Sołtysik, Aleksandra Zawadzka
Adres: Kielce, Rynek 1
Numer pokoju: 220
Telefon: 41 36 76 220, 41 36 76 357
e-mail iwona.soltysik@um.kielce.pl, aleksandra.zawadzka@um.kielce.pl

Osoba odpowiedzialna za treść:
Ewa Wypych - Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości
Redaktor:
Aleksandra Zawadzka
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
24-08-2023
Data publikacji:
04-01-2021 13:48
Data aktualizacji:
24-08-2023 15:00
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top