Struktura organizacyjna Wydziału

Struktura organizacyjna Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Symbol komórki organizacyjnej (według Regulaminu Organizacyjnego Urzędu) - „GN"

Dni i godziny załatwiania spraw (przyjmowania interesantów) - poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor Wydziału
Imię i nazwisko: Barbara Zawadzka
Adres: Kielce, Rynek 1 
Numer pokoju: 221
Telefon: 41 36 76 221
Fax: 41 36 76 521
e-mail: barbara.zawadzka@um.kielce.pl

Zastępca Dyrektora
Imię i nazwisko: Małgorzata Rolka
Adres: Kielce, Rynek 1 
Numer pokoju: 221
Telefon: 41 36 76 221
Fax: 41 36 76 521
e-mail: malgorzata.rolka@um.kielce.pl

Referat Regulacji Stanu Prawnego Nieruchomości („GN-I")
Kierownik referatu: Katarzyna Kupińska-Pakuła 
Adres:Kielce, ul. Rynek 1
Numer pokoju: 214 A
Telefon: 41 36 76 414

Referat Gospodarki Gruntami („GN-II")
Kierownik referatu: Jagoda Wójcicka 
Adres: Kielce, ul. Rynek 1
Numer pokoju:228
Telefon : 41 36 76 228

Referat Obrotu Nieruchomościami i Rozwoju Obszarowego  („GN-III")
Kierownik referatu: Dorota Juszczyk
Adres: Kielce, ul. Rynek 1
Numer pokoju: 223
Telefon : 41 36 76 223

Referat Skarbu Państwa („GN-IV")
Kierownik referatu: Renata Szpilska 
Adres: Kielce, ul. Rynek 1
Numer pokoju: 213
Telefon : 41 36 76 213

Referat Środków Trwałych („GN-V")
Kierownik referatu: Sławomir  Filosek   
Adres: Kielce, ul. Strycharska 6
Numer pokoju: 409
Telefon: 41 36 76 425

Referat Obrotu Prawa Użytkowania Wieczystego („GN-VI")
p.o. kierownika referatu: Grażyna Najgeburska 
Adres: Kielce, ul. Strycharska 6
Numer pokoju: 317
Telefon: 41 36 76 750

Stanowisko ds. organizacyjnych („GN-VII")
Adres: 25-303 Kielce, ul. Rynek 1
Numer pokoju: 221
Telefon : 41 36 76 221
e-mail: sekretariat.gn@um.kielce.pl

Osoba odpowiedzialna za treść:
Barbara Zawadzka - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Redaktor:
Grażyna Najgeburska
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
05-01-2021
Data publikacji:
05-01-2021 11:43
Data aktualizacji:
27-01-2022 08:29
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top