Struktura organizacyjna Wydziału

Dni i godziny załatwiana spraw (przyjmowania interesantów) poniedziałek – piątek 7.30-15.30

Kierownictwo Wydziału:

p.o. Dyrektora: Karolina Kamela

Adres: Kielce, Rynek 1
Numer pokoju: 102 
Telefon: 41 36 76 101
e-mail: karolina.kamela@um.kielce.pl

Zastępca Dyrektora: Monika Orłoś

Adres: Kielce, Rynek 1
Numer pokoju:201
Telefon: 41 36 76 201
e-mail: monika.orlos@um.kielce.pl

p.o. Zastępcy Dyrektora: Małgorzata Borek

Adres: Kielce, Rynek 1
Numer pokoju:234
Telefon: 41 36 76 234
e-mail: malgorzata.borek@um.kielce.pl

Struktura organizacyjna- Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji

Referat Wymiaru Podatków i Opłat od Osób Fizycznych

Kierownik referatu: Lidia Siniarska
Adres: Kielce, Rynek 1
Numer pokoju: 52
Telefon : 41 36 76 052

Informacja Podatkowa- pokój nr 5
Telefon : 41 36 76 351


Referat Wymiaru Podatków i Opłat od Osób Prawnych

Kierownik referatu: Ewa Januszewska 
Adres: Kielce, Rynek 1
Numer pokoju: 44
Telefon : 41 36 76 044

Referat Windykacji Podatków i Opłat

Kierownik referatu: Iwona Ciołak 
Adres: Kielce, Rynek 1
Numer pokoju: 211
Telefon : 41 36 76 211

Referat Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych

Kierownik referatu: Jolanta Sadowska
Adres: Kielce, Rynek 1
Numer pokoju: 53
Telefon : 41 36 76 053

Referat Windykacji Należności Publicznoprawnych i Ulg

Kierownik referatu: 
Adres: Kielce, Rynek 1
Numer pokoju: 
Telefon: 

Referat Windykacji Należności Cywilnoprawnych

Kierownik referatu: Agnieszka Marzec 
Adres: Kielce, Rynek 1
Numer pokoju: 42
Telefon : 41 36 76 042

Stanowisko ds. Organizacyjnych

Imię i nazwisko: Katarzyna Gregulska 
Adres: Kielce, Rynek 1
Numer pokoju: 101
Telefon : 41 36 76 101 
e-mail: katarzyna.gregulska@um.kielce.plsekretariat.podatki@um.kielce.pl

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Karolina Kamela - Dyrektor Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji
Redaktor:
Katarzyna Gregulska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
19-11-2021
Data publikacji:
19-11-2021 13:47
Data aktualizacji:
30-08-2022 14:33
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top