Struktura organizacyjna Wydziału

Struktura organizacyjna Wydziału Urbanistyki i Architektury

W skład Wydziału Urbanistyki i Architektury wchodzą:
- Biuro Planowania Przestrzennego,
- Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód,
- Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Zachód,
- Referat Administracji Budowlanej,
- Biuro Mieszkalnictwa,
- Stanowisko ds. Organizacyjnych,
- Stanowisko ds. Ochrony Zabytków.

Symbol komórki organizacyjnej (wg Regulaminu Org. Urzędu):    UA
Dni i godziny załatwiania spraw: poniedziałek - piątek, godz: 7:30 - 15:30
 
Dyrektor: Artur Hajdorowicz 
Adres: Kielce, Rynek 1
Numer pokoju: 129
Telefon: 41 36 76 130
Fax: 41 36 76 430
e-mail: artur.hajdorowicz@um.kielce.pl
     
Zastępca Dyrektora: Dominik Kwietniewski
Adres: Kielce, Rynek 1
Numer pokoju: 128
Telefon: 41 36 76 128
e-mail: dominik.kwietniewski@um.kielce.pl
     
Zastępca Dyrektora: Aneta Grodzińska
Adres: Kielce, ul. Kozia 3 
Numer pokoju: 203 
Telefon:  41 36 76 361 , 41 34 42 804

e-mail: aneta.grodzinska@um.kielce.pl
     
Biuro Planowania Przestrzennego
Kierownik: Piotr Hetmańczyk
Adres: Kielce, ul. Kozia 3 

Numer pokoju: 203
Telefon: 41 36 76 361, 41 34 42 804
     
Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód 
Kierownik: Aneta Szymczyk 
Adres: Kielce, ul. Rynek 1

Numer pokoju: 125
Telefon: 41 36 76 125
     
Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Zachód
Kierownik: Edyta Stępień
Adres: Kielce, ul. 

Numer pokoju: 137
Telefon: 41 36 76 137

Referat Administracji Budowlanej
Kierownik: Magdalena Nowakowska
Adres: Kielce, ul. Rynek 1

Numer pokoju: 122
Telefon: 41 36 76 122

Biuro Mieszkalnictwa
Kierownik: Agata Kalita
Adres: Kielce, ul.Strycharska 6

Numer pokoju: 1
Telefon: 41 36 76 614

Stanowisko ds. organizacyjnych
Imię i nazwisko: Małgorzata Kwiecień, Magdalena Szwarc
Adres: Kielce, ul. Rynek 1
Numer pokoju: 130
Telefon: 41 36 76 130  
e-mail: malgorzata.kwiecien@um.kielce.plmagdalena.szwarc@um.kielce.pl

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Paulina Moskal
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
07-01-2021
Data publikacji:
07-01-2021 12:00
Data aktualizacji:
23-03-2023 15:18
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top