Ogłoszenie o zawieszeniu przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2022 roku na zadania służące ochronie zasobów wodnych i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych

Kielce, dn. 01.07.2022 r.

 GKŚ-IV.631.1.2022

OGŁOSZENIE O ZAWIESZENIU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ W 2022 ROKU NA ZADANIA SŁUŻĄCE OCHRONIE ZASOBÓW WODNYCH I ZATRZYMYWANIU WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH NA TERENIE MIASTA KIELCE

Zgodnie z § 6 ust. 7 Uchwały Nr LX/1193/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w 2022 roku na zadania służące ochronie zasobów wodnych i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r., poz. 1697) oraz załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia nr 219/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 19 maja 2022, w związku z rozdysponowaniem środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Kielce na udzielanie dotacji celowych w 2022 roku, Prezydent Miasta Kielce ogłasza zawieszenie przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Kielce.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Katarzyna Wesołowska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
01-07-2022
Data publikacji:
01-07-2022 12:23
Data aktualizacji:
01-07-2022 12:23
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top