Protokół rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonej w dniach od 05.11.2021 r. – 07.12.2021 r. do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.7.2 – Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary”

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
12-01-2022
Data publikacji:
12-01-2022 14:23
Data aktualizacji:
12-01-2022 14:25
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top