Wykaz uwag zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.7.2 – Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary” wyłożenie do publicznego wglądu listopad/grudzień 2021 r.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
12-01-2022
Data publikacji:
12-01-2022 14:28
Data aktualizacji:
12-01-2022 14:28
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top