Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  - www.mpips.gov.pl

W przypadku poszukiwania żłobków lub klubów dziecięcych z miasta Kielce po wejściu na w/w stronę należy wybrać:

1) województwo Świętokrzyskie,

2) powiat m. Kielce,

3) M. Kielce,

4) wybrać szukaną placówkę – żłobek lub klub dziecięcy.

Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych placówek można znaleźć również na ich stronach internetowych.

Przedsiębiorcy chcący rozpocząć działalność jako kluby dziecięce muszą spełnić wymagania sanitarno-lokalowe, które potwierdza się pozytywną opinią prezydenta miasta (Art. 25 ust. 2a pkt. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)

Osoba odpowiedzialna za treść:
Piotr Łojek - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Redaktor:
Agnieszka Nowak-Opuchlik
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
06-04-2021
Data publikacji:
07-04-2021 09:17
Data aktualizacji:
07-04-2021 09:17
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top