Podatki i oplaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Platforma podatki ONLINE

Miasto zachęca mieszkańców do skorzystania z platformy Przyjazne Deklaracje, dzięki której wypełnienie obowiązku jest proste jak nigdy dotąd. Właściciele nieruchomości, roli, lasów oraz środków transportowych powyżej 3,5 t mogą przygotować deklarację lub  informację online

  • na podatek od środków transportu
  • na podatek od nieruchomości
  • na podatek rolny
  • na podatek leśny

Platforma pomoże w wypełnianiu deklaracji lub informacji, wyjaśni trudne urzędowe pojęcia prostym i zrozumiałym językiem dla mieszkańców, automatycznie dobierze stawki, wygeneruje deklarację wraz z załącznikami do PDF. Możesz wydrukować dokumenty podpisać odręcznie, wysłać pocztą lub doręczyć osobiście. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów  drogą elektroniczną podpisując je Profilem Zaufanym lub Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym. Ze względu na wspólne bezpieczeństwo i oszczędność Twojego czasu jest to rekomendowana forma złożenia dokumentów do Urzędu.

 

 

OTRZYMYWANIE PISM (W TYM DECYZJI PODATKOWEJ) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Jeśli do tej pory otrzymywałeś korespondencję (pisma, decyzje w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego) w formie papierowej, a chciałbyś otrzymywać ją w formie elektronicznej możesz to zmienić.

W tym celu:

  • załóż PROFIL ZAUFANY
  • załóż konto na e-PUAP (Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej)
  • po założeniu konta wyślij pismo ogólne o treści: „Wyrażam zgodę na doręczanie pism w postępowaniu podatkowym, w tym decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej”.

W tym celu wejdź na poniżej podany adres skrzynki Urzędu Miasta Kielce, wejdź w zakładkę „Sprawy ogólne” następnie „Pisma do urzędu”, kolejno „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. WAŻNE! Adres e-mail nie służy do doręczeń elektronicznych. Pamiętaj, w każdej chwili masz prawo do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wrócić do formy papierowej. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 41 36-76-351 lub 41 36-76-101 Adres skrzynki Urzędu Miasta Kielce na e-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/g94m13lgvz

Osoba odpowiedzialna za treść:
Karolina Kamela - Dyrektor Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
04-02-2021
Data publikacji:
04-02-2021 14:07
Data aktualizacji:
28-04-2023 09:13
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top