Język migowy

Komunikacja w języku migowym

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się, osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Miasta Kielce za pośrednictwem:

- poczty elektronicznejboi@um.kielce.pl

- nr fax do sekretariatu prezydenta Kielc:   41 3442763

- e-maili do dyrektorów poszczególnych wydziałów oraz numerów faxów, które są dostępne  pod adresem: https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/organizacja-urzedu-miasta-i-przedmiot/struktura-organizacyjna-urzedu/

- adresu skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie   ePUAP

 

Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracowników Urzędu Miasta Kielce, posługujących się językiem migowym. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

 

W sprawach skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać osobiście, poprzez wypełnienie wniosku dostępnego w Biurze Obsługi Interesanta  Urzędu Miasta Kielce (Rynek 1 lub ul. Strycharska 6), a także drogą elektroniczną, korzystając z formularza wniosku, który po wypełnieniu jest automatycznie wysyłany na adres boi@um.kielce.pl.

 

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Szczepan Skorupski - Sekretarz Miasta Kielce
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
03-01-2022
Data publikacji:
24-09-2020 18:51
Data aktualizacji:
25-08-2023 08:06
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top