Obsługa punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Obsługa punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz  Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Informujemy, że obsługa  w punktach  Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego odbywa się w systemie hybrydowym. Korzystanie z porad prawnych  jest możliwe  na dwa sposoby; osobiście oraz za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość (porada telefoniczna).

Podczas rejestracji na wizytę należy wskazać preferowaną formę porady  (bezpośrednia lub telefoniczna).

Na porady prawne można umówić się:

  • telefonicznie pod numerem 41 3676703 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30;
  • poprzez rezerwację wizyty online - w tym celu należy wejść na stronę https://np.ms.gov.pl/zapisy i wybrać dogodny termin.

Osoba umówiona na poradę bezpośrednią powinna zgłosić się  do budynku, w którym świadczone są porady maksymalnie 5 minut przed umówioną wizytą i być zaopatrzona w maseczkę. Na poradę zgłasza się jedynie osoba zainteresowana bez osób towarzyszących.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dariusz Detka - Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
04-11-2021
Data publikacji:
04-11-2021 10:50
Data aktualizacji:
03-01-2022 14:24
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top