Wydawanie zaświadczeń o wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Dokumenty można przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/g94m13lgvz

Karta Usług Nr 74 (informacje o sposobie załatwienia sprawy) 

Zaświadczenie wydaje się z urzędu w terminie 30 dni od dnia wniesienia wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Zaświadczenie właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.

Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Szczegółowe informacje w sprawie wydania ww. zaświadczenia, można uzyskać:

pod numerami telefonów:  41 36 76 441,  41 36 76 042

lub w pok. 41, 42 Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Karolina Kamela - p.o. Dyrektora Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji
Redaktor:
Katarzyna Gregulska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
28-10-2021
Data publikacji:
28-10-2021 08:56
Data aktualizacji:
13-10-2022 13:43
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top