Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kielce na lata 2023-2026

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Piotr Łojek - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Redaktor:
Agnieszka Nowak-Opuchlik
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
06-12-2022
Data publikacji:
06-12-2022 08:53
Data aktualizacji:
06-12-2022 08:59
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top