Zarządzenie nr 140/2023 z dnia 2023-04-20 zmieniające Zarządzenie Nr 108/2023 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zasad postępowania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kielce oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie organizowania i aranżacji ogródków gastronomicznych na gruntach stanowiących własność Gminy Kielce oraz w pasach drogowych dróg publicznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kielce

Numer aktu 140/2023
Tytuł aktu zmieniające Zarządzenie Nr 108/2023 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zasad postępowania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kielce oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie organizowania i aranżacji ogródków gastronomicznych na gruntach stanowiących własność Gminy Kielce oraz w pasach drogowych dróg publicznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kielce
Data podjęcia 2023-04-20
Określenie wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Akt prawa miejscowego nie
Tekst ogłoszony tak
Akt posiada tekst jednolity nie
Słowa kluczowe ogródki gastronomiczne, zasady organizowania
Odpowiedzialny za realizację Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kielce i Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce
Status Obowiązujący

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Elżbieta Korczyńska - Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr
Redaktor:
Kamila Rączka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
20-04-2023
Data publikacji:
24-04-2023 11:40
Data aktualizacji:
07-09-2023 14:58
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top