Zarządzenie nr 179/2024 z dnia 2024-04-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na rok 2024 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ogłoszonego Zarządzeniem nr 140/2024 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Numer aktu 179/2024
Tytuł aktu w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na rok 2024 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ogłoszonego Zarządzeniem nr 140/2024 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 kwietnia 2024 r.
Data podjęcia 2024-04-30
Określenie wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Akt prawa miejscowego nie
Tekst ogłoszony tak
Akt posiada tekst jednolity nie
Słowa kluczowe komisja konkursowa
Odpowiedzialny za realizację Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Status Obowiązujący

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Elżbieta Korczyńska - Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr
Redaktor:
Katarzyna Słota
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
30-04-2024
Data publikacji:
06-05-2024 13:42
Data aktualizacji:
06-05-2024 13:42
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top