Zarządzenie nr 184/2024 z dnia 2024-05-13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

Numer aktu 184/2024
Tytuł aktu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert
Data podjęcia 2024-05-13
Określenie wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Akt prawa miejscowego nie
Tekst ogłoszony tak
Akt posiada tekst jednolity nie
Słowa kluczowe konkurs ofert, zadania publiczne
Odpowiedzialny za realizację Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Status Obowiązujący

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Elżbieta Korczyńska - Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr
Redaktor:
Katarzyna Słota
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
13-05-2024
Data publikacji:
14-05-2024 12:41
Data aktualizacji:
14-05-2024 12:41
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top