Zarządzenie nr 474/2022 z dnia 2022-12-13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2025 zadania publicznego pod nazwą: „Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203 i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce"

Numer aktu 474/2022
Tytuł aktu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2025 zadania publicznego pod nazwą: „Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203 i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce"
Data podjęcia 2022-12-13
Określenie wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Akt prawa miejscowego nie
Tekst ogłoszony tak
Akt posiada tekst jednolity nie
Słowa kluczowe bezdomność zwierząt, konkurs ofert, rozstrzygnięcie
Odpowiedzialny za realizację Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Status Obowiązujący

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Elżbieta Korczyńska - Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr
Redaktor:
Katarzyna Słota
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
13-12-2022
Data publikacji:
15-12-2022 10:04
Data aktualizacji:
15-12-2022 10:04
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top