Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej - przebudowa antenowej konstrukcji wsporczej typu STUBTOWER 18 wchodzącej w skład instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej P4 nr KIE1061A na dachu budynku, polegająca na wzmocnieniu konstrukcji, na terenie obejmującym działkę nr ewid. 477, w obrębie 0023 przy ul. Wojciecha Szczepaniaka 29 w Kielcach

Kielce, 23.12.2022 r.

UA-IV.6740.1.349.2022.JK

ZAWIADOMIENIE

 

 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 25.11.2022 r., uzupełniony w dniu 12.12.2022 r., P4 Sp. z o.o.,  z siedzibą w Warszawie, ul. Wynalazek 1, reprezentowanej przez pełnomocnika, w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę antenowej konstrukcji wsporczej typu STUBTOWER 18 wchodzącej w skład instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej P4 nr KIE1061A na dachu budynku, polegającej na wzmocnieniu konstrukcji, na terenie obejmującym działkę nr ewid. 477,  w obrębie 0023 przy ul. Wojciecha Szczepaniaka 29 w Kielcach.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora        

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Administracji Budowlanej

Informację wytworzyła: Główny Specjalista mgr inż. Jowita Kruk

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Jowita Kruk
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
23-12-2022
Data publikacji:
23-12-2022 10:51
Data aktualizacji:
23-12-2022 10:57
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top