Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej budowa zespołu urządzeń telefonii komórkowej nr ,, KIE1070C” na dachu budynku, na terenie obejmującym działkę nr ewid. 616/4, w obr. 0010 przy ul. Turystycznej 1 w Kielcach

PREZYDENT MIASTA KIELCE

       Kielce, 01.09.2022 r.

UA-IV.6740.1.213.2022

 

ZAWIADOMIENIE

 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 j.t. ze zm.), w związku z art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 21.07.2022 r., P4 Sp. z o.o.,  z siedzibą w Warszawie, ul. Wynalazek 1, reprezentowanej  przez pełnomocnika, w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę  obejmującego budowę zespołu urządzeń telefonii komórkowej nr ,, KIE1070C” na dachu budynku, na terenie obejmującym działkę nr ewid. 616/4,  w obr. 0010 przy  ul. Turystycznej 1
w Kielcach

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

 z-ca DYREKTORA
Wydziału Urbanistyki i Architektury
  

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

 Referat Administracji Budowlanej

Informację wytworzyła:                     

 mgr inż. Joanna Szczepaniak

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
01-09-2022
Data publikacji:
01-09-2022 07:47
Data aktualizacji:
08-12-2022 10:10
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top