Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej stacja bazową telefonii komórkowej P4 numer „KIE1065D” wraz z niezbędną infrastrukturą zasilającą na działce nr ewid. 693/7 i 693/4, obręb 0030 w Kielcach przy ul. Ks. P. Ściegiennego

PREZYDENT MIASTA KIELCE

Kielce, 31.08.2022 r.

UA-IV.6740.1.205.2022

 

 

ZAWIADOMIENIE

 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 j.t. ze zm.), w związku z art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 07.07.2022 r., uzupełniony w dniu 11.08.2022 r.  P4 Sp. z o.o.,  z siedzibą w  Warszawie, ul. Wynalazek 1, reprezentowanej  przez pełnomocnika, w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę  obejmującego stację bazową telefonii komórkowej P4 numer „KIE1065D” wraz z niezbędną infrastrukturą zasilającą na działce nr ewid. 693/7 i 693/4, obręb 0030 w Kielcach przy ul. Ks. P. Ściegiennego.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

 z-ca DYREKTORA
Wydziału Urbanistyki i Architektury
  

 

 

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

 Referat Administracji Budowlanej

Informację wytworzyła:                        kierownik referatu

 mgr inż. Magdalena Nowakowska

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
31-08-2022
Data publikacji:
31-08-2022 14:57
Data aktualizacji:
08-12-2022 10:12
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top