Rachunki bankowe

Numery rachunków bankowych:
Urząd Miasta Kielce
Rynek 1

25-303 Kielce

Nr BIC (SWIFT)    INGBPLPW - dla wpłat dokonywanych z rachunków zagranicznych

nr IBAN :  PL

Podatki i opłaty lokalne:

 • 84 1050 1461 1000 0023 5322 6174
  - wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych (tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych - wyłącznie w przypadku braku indywidualnego rachunku bankowego)
 • 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

       - opłata skarbowa,

 • Na indywidualne rachunki wskazane w decyzji podatkowej

       - podatek od nieruchomości,
       - podatek rolny,
       - podatek leśny,
       - podatek od środków transportowych,
 

Jednocześnie informujemy, że odpowiedzi na wszelkie pytania w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji,  pok. 211, tel. 41 36-76-211.
 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacać  należy na indywidualne rachunki bankowe, wskazane w informacji otrzymanej  z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska.

Jednocześnie informujemy, że informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta Kielce:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska – Referat Gospodarki Odpadami
Lokalizacja:   Kielce,  ul. Strycharska 6, pokoje: 407, 408, 413, 414
Kontakt : e-mail: sekretariat.gks@um.kielce.pl; odpady.komunalne@um.kielce.pl

telefon interwencyjny rejestrujący rozmowy telefoniczne: 41 36 76 655, 41 36 76 656, 41 36 76 658, 41 36 76 664, 41 36 76 684

Ustalenia dotyczące należności, nadpłat  oraz ewentualnych zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji
Referat Windykacji Należności Publicznoprawnych i Ulg
Lokalizacja:   Rynek 1
Telefon:   41 36 76 118
Pokój:   118
 

Pozostałe rachunki bankowe Urzędu Miasta: 

 • 56 1050 1461 1000 0024 5152 4926;
  - opłata roczna oraz jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu, należna Gminie Kielce na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 
 • 29 1050 1461 1000 0023 5322 5903:

       - kaucje i wadia

 • 94 1050 1461 1000 0023 5322 5994:

      - opłaty dotyczące rejestracji pojazdów,
      - opłata za wydanie prawa jazdy,
      - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 • 41 1050 1461 1000 0023 5322 6075:

      - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Gminy Kielce,
      - opłaty z tytułu trwałego zarządu

 • 63 1050 1461 1000 0023 5322 6067:

     - dzierżawa gruntu Gminy Kielce,
     - bezumowne korzystanie z gruntu Gminy Kielce,
     - wykup lokalu mieszkalnego,
     - zakup nieruchomości,
     - zakup lokali użytkowych,
     - opinia szacunkowa biegłego,
     - opłata z tytułu prawa użytkowania  nieruchomości (np. ogródki działkowe)

 • 59 1050 1461 1000 0023 5322 6042:

     - mandaty karne wystawione przez Straż Miejską

 • 03 1050 1461 1000 0024 1093 5163:

     - kary porządkowe ustalane przez  Straż Miejską

 • 19 1050 1461 1000 0023 5322 5986:

     - opłaty geodezyjne

 • 59 1050 1461 1000 0023 5322 5945:

     - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności - nieruchomości Gminy Kielce,
     - zwrot kosztów postępowania administracyjnego,
     - opłata za wydanie karty wędkarskiej,
     - zwrot kosztów sądowych,
     - zwrot bonifikaty,

     - dodatkowa opłata  za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego,
     - opłata z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach Miasta Kielce

 • 49 1050 1461 1000 0023 5322 6125:

   - wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa,
   - dzierżawa gruntu Skarbu Państwa,
   - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności – nieruchomości Skarbu Państwa,
   - opinia szacunkowa biegłego -  nieruchomości Skarbu Państwa,
   - zakup nieruchomości Skarbu Państwa,
   - udostępnianie danych osobowych,
   - opłata z tytułu przebywania w ośrodkach wsparcia

 • 04 1050 1461 1000 0024 0857 0964 :

    - opłaty za wycinkę drzew,
    - kary za wycinkę drzew,
    - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska,
    - opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.


Jednocześnie informujemy, że odpowiedzi na pytania w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Budżetu i Księgowości – Kielce, Rynek 1,  pok. 205, tel. 41 36-76-205.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Szczepan Skorupski - Sekretarz Miasta Kielce
Redaktor:
Monika Olbratowska
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
10-12-2021
Data publikacji:
10-12-2021 11:41
Data aktualizacji:
11-08-2023 07:53
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top