Fundusze Europejskie

Dynamiczny rozwój Kielc jest przykładem na efektywne wykorzystanie funduszy unijnych. Z roku na rok miasto staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem zamieszkania i inwestowania oraz bogatym w infrastrukturę centrum turystycznym i sportowym.


Kielce z sukcesem sięgnęły po fundusze unijne już w latach 2004-2006. Ze środków ZPORR zrealizowano inwestycje na kwotę ponad 104 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło ponad 29 mln zł. Sztandarowymi projektami tego okresu jest budowa nowoczesnego stadionu piłkarskiego czy też przebudowa głównego miejskiego deptaka – ulicy Sienkiewicza, która rozpoczęła wieloletni proces rewitalizacji śródmieścia Kielc.


W latach 2007-2013 miasto Kielce zrealizowało inwestycje na kwotę ok. 1,5 mld zł, z czego dofinansowanie z UE wyniosło ponad 900 mln zł. W okresie tym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na terenie Kielc prowadzone były kolejne projekty z zakresu rewitalizacji. Wizerunek centrum zdecydowanie się zmienił. Przebudowane zostały miejskie place w tym Plac Św. Tekli oraz Plac Najświętszej Marii Panny. Obecnie sercem Miasta jest zrewitalizowany Rynek – miejsce ważniejszych wydarzeń oraz spotkań Kielczan.


W latach 2007-2013 powstały też nowe drogi, parkingi i najważniejsze arterie. Jedną z kluczowych dla komunikacji inwestycji była budowa węzła drogowego u zbiegu ulic Żelazna, 1 Maja, Zagnańska, zrealizowana w ramach projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym", finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Miasto zakupiło też 40 nowoczesnych autobusów komunikacji publicznej w ramach tego projektu.
Przy wsparciu funduszy unijnych Miasto zainwestowało również w kulturę i turystykę. Dzięki finansowaniu z PO Innowacyjna Gospodarka możliwe było wybudowanie Centrum Geoedukacji na terenie rezerwatu geologicznego Wietrznia. Przebudowy ze środków RPOWŚ doczekał się również unikalny na skalę europejską jest Amfiteatr Kadzielnia, który stał się miejscem widowisk na najwyższym światowym poziomie.


Jedną z największych gospodarczych inwestycji tego okresu jest budowa Kieleckiego Parku Technologicznego oraz rozbudowa Targów Kielce. Oba projekty zrealizowane zostały ze środków PO Rozwój Polski Wschodniej.


W obecnej perspektywie 2014-2020 Miasto Kielce realizuje środkami unijnymi projekty na łączną kwotę ponad 760 mln zł (dofinansowanie ponad 500 mln zł). Realizowane są projekty zarówno z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego jak również z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
Dzięki projektom realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (w tym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), prowadzone są inwestycje m.in. z zakresu infrastruktury drogowej, infrastruktury kształcenia praktycznego i ustawicznego, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, poprawy efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, budowy ścieżek rowerowych, rozbudowy i modernizacji infrastruktury Geoparku Kielce, instytucji kultury oraz infrastruktury związanej z opieką społeczną.


Inwestycje współfinansowane z PO Polska Wschodnia dotyczą przede wszystkim poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej w mieście. Zakupiono już 25 hybrydowych autobusów komunikacji miejskiej, wybudowane zostało nowoczesne Centrum Komunikacyjne, zrealizowane zostały inwestycje służące poprawie mobilności mieszkańców (m.in. powstały kolejne bus-pasy, ścieżki rowerowe, infrastruktura transportu zbiorowego i inne przedsięwzięcia służące poprawie komfortu korzystania z komunikacji publicznej).


Kontakt:
Urząd Miasta Kielce
Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi
Referat Funduszy Europejskich
Al. Solidarności 34, piętro 8
25-323 Kielce
tel. 41-36-76-553, 41-36-76-461, 41-36-76-709, 41-36-76-710, 41-36-76-530

 

Więcej informacji:

Portal Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
 Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 

strona ZITKOF

Informacje dot. projektów realizowanych przez Gminę Kielce

Urząd Miasta Kielce-> Fundusze Europejskie

Osoba odpowiedzialna za treść:
Joanna Ratuska
Redaktor:
Paulina Świerczyńska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
25-11-2021
Data publikacji:
06-05-2021 08:47
Data aktualizacji:
18-01-2022 15:04
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top