Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce w roku 2022.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce w roku 2022.

 

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza w dniu 23 luty 2022 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej
na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce w 2022 roku


Zadaniami, które mogą zostać dofinansowane osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym  są:

podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia Budynku mieszkalnego wielorodzinnego
i instalacji w budynku Węzła cieplnego – 40 000 zł, podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia Budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji w budynku Węzła cieplnego – 8 000 zł, instalacja indywidualnego Gazowego lub Elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden Lokal wyodrębniony lub na jeden Budynek mieszkalny – 8 000 zł, zastosowanie pompy ciepła w Budynku mieszkalnym lub Lokalu wyodrębnionym - 8 000 zł.

 

Dotacja może być udzielona w kwocie 100 % kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania, przy czym maksymalna kwota Dotacji jest ograniczona do wyżej wymienionych kwot dla poszczególnych rodzajów Zadań.

Zasady udzielania Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały Nr XL/769/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce w latach 2021-2022 (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2021 r., poz. 762).

 

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Katarzyna Bruzda
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
23-02-2022
Data publikacji:
23-02-2022 08:56
Data aktualizacji:
23-02-2022 08:56
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top