Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy dwóch budynków mieszkalnych z garażami przy ul. Zbożowej w Kielcach

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach zawiadamia o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Kielce w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi na działkach nr 236/24 i 236/25 przy ul. Zbożowej w Kielcach.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach (SKO) zawiadamia strony postępowania oraz osoby zainteresowane, że w dniu 19.09.2022 r. wydana została decyzja znak: SKO.OŚ-60/4543/244/2022, którą Kolegium, po rozpoznaniu odwołania Strony, utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28.06.2022 r., znak: GKŚ-IV.6220.47.2021, w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi na działkach nr 236/24 i 236/25 przy ul. Zbożowej w Kielcach.

Pełna treść obwieszczenia i decyzji SKO w załączeniu.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Marcin Cecot - Wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
Redaktor:
Katarzyna Wesołowska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
23-09-2022
Data publikacji:
23-09-2022 12:34
Data aktualizacji:
04-05-2023 14:28
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top