KR.RZŚ.4900.43.2023.AP Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia z dnia 11.01.2024 r. znak: KR.RZŚ.4900.43.2023.AP w sprawie uzgodnienia warunków realizacji „Przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów (złomu), przetwarzaniu złomu na prasonożycy o zdolności produkcyjnej powyżej 10 Mg/dobę, dodatkowych procesach przetwarzania takich jak cięcie palnikami, paczkowanie, przesiewanie, na działce ewidencyjnej 50/2 przy ul. Zagnańskiej 141 w Kielcach”

Osoba odpowiedzialna za treść:
Radosław Radoń - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
Redaktor:
Małgorzata Sikorska-Proboszcz
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
11-01-2024
Data publikacji:
16-01-2024 07:57
Data aktualizacji:
16-01-2024 07:57
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top