Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia z dnia 18.12.2023 r. znak: KR.RZŚ.4900.62.2023.PK w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Powstanie punktu zbierania i przetwarzania odpadów na terenie działki o nr ew. 6/422 obręb 0005 zlokalizowanej przy ul. Tomasza Ruśkiewicza 8 w Kielcach”, którego Inwestorem jest PROHACCP Sp. z o.o., ul. Tomasza Ruśkiewicza 8, 25-663 Kielce

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Z upoważnienia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Kacper Rosa
Redaktor:
Małgorzata Sikorska-Proboszcz
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
18-12-2023
Data publikacji:
19-12-2023 10:03
Data aktualizacji:
19-12-2023 10:03
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top