Zawiadomienie DOOŚ-WDŚZIL.420.29.2021.MKW.mk.31 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Kielcach znak:WOO-I.420.16.2020.KT.46 "rozbudowa drogi krajowwej nr 74 do parametrów drogi 2-jezdniowej, klasy ekspresowej na odcinku przejścia przez Kielce (węzeł Kielce Zachód/S7 - węzeł Kielce Bocianek/DK73)"

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Z upoważnienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Pani Anna Bieroza-Ćwierzyńska
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
11-01-2024
Data publikacji:
16-01-2024 10:03
Data aktualizacji:
18-01-2024 12:46
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top