ZAWIADOMIENIE GDOŚ „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 do parametrów drogi 2-jezdniowej, klasy ekspresowej na odcinku przejścia przez Kielce (węzeł Kielce Zachód/ S 7 — węzeł Kielce Bocianek/DK73”

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazuje nowy termin załatwienia sprawy na dzień 30 września 2022 r. Organ ten zawiadamia, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 30 lipca 2021 r., znak: WOO-I.420.16.2020.KT.46, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 do parametrów drogi 2-jezdniowej, klasy ekspresowej na odcinku przejścia przez Kielce (węzeł Kielce Zachód/ S 7 — węzeł Kielce Bocianek/DK73” nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Z upoważnienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko Anna Jasińska
Redaktor:
Małgorzata Sikorska-Proboszcz
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
25-08-2022
Data publikacji:
02-09-2022 14:46
Data aktualizacji:
02-09-2022 14:46
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top