Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z dz. ewid. nr 440/1 i 440/2, obręb 0012 Kielce, istniejącym wylotem do cieku Dopływu z Nowego Folwarku w km 3+865

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Cezary Majcherski Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Redaktor:
Katarzyna Wesołowska
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
29-12-2023
Data publikacji:
02-01-2024 07:30
Data aktualizacji:
29-12-2023 12:31
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top