Komunikat dotyczący procesu rewitalizacji w mieście Kielce

Komunikat dotyczący procesu rewitalizacji w mieście Kielce

 

           W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące pierwokupu przysługującego gminie do nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, wyznaczonych zgodnie z ustawą  z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) informuję; co następuje:

W dniu 11 lutego 2023 r. weszła w życie uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kielce.

Uchwała NR LXXI/1441/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Kielce została opublikowana dnia 27.01.2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego DZ. URZ. WOJ. 2023.587. Uchwałę Rady Miasta Kielce przygotowywano zgodnie z art.8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Nie ustanowiono prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, oraz nie podjęto uchwały  o ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

 

Niniejszy komunikat będzie aktualizowany raz na pół roku.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Paulina Moskal
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
27-10-2021
Data publikacji:
27-10-2021 14:09
Data aktualizacji:
11-08-2023 13:36
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top