Komunikat w sprawie rewitalizacji

Komunikat dotyczący procesu rewitalizacji w mieście Kielce

 

W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące pierwokupu przysługującego gminie do nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, wyznaczonych zgodnie z ustawą  z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) informuję; co następuje:

  1. W dniu01.2022 r. Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę NR LXXI/1441/2023 Rady Miasta Kielce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kielce na podstawie art. 8 ww. ustawy.

 

Uchwała nie przewiduje skorzystania z przysługującego Miastu Kielce zgodnie z Art. 11 ust.5 ww. ustawy prawa pierwokupu na rzecz gminy wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

 

Uchwała wejdzie w życie w terminie 03.02.2023 r.

 

  1. Rada Miasta Kielce nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 ww. ustawy.

 

W terminie do dnia 30.06.2023 r. nie planuje się podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podstawie art. 25 tej ustawy.

 

Niniejszy komunikat będzie aktualizowany raz na pół roku.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Paulina Moskal
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
27-10-2021
Data publikacji:
27-10-2021 14:09
Data aktualizacji:
23-01-2023 13:39
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top