Załatwianie spraw

Informacja o sposobie załatwiania spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych
Informacje o sposobach załatwiania spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz formularze i druki dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Kielce w zakładce OBSŁUGA KLIENTA pod adresem strony internetowej  https://https://bipum.kielce.eu/prawo-lokalne/podatki-i-oplaty-lokalne/, gdzie znajdują się zagadnienia dotyczące:
1. Podatku od nieruchomości
2. Kontroli podatkowej
3. Podatku rolnym
4. Podatku leśnym
5. Podatku od środków transportowych
6. Ulg indywidualnych
7. Interpretacji indywidualnych przepisów Prawa Podatkowego
8. Opłaty skarbowej
9. Opłaty targowej
10. Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
11. Wydawania zaświadczeń w zakresie danych zgromadzonych w aktach spraw podatkowych
12. Wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach stwierdzających stan zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych
13. Wydawania zaświadczeń o wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
    wieczystego gruntów zbudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów
Osoba odpowiedzialna za treść:
Karolina Kamela - Dyrektor Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
19-11-2021
Data publikacji:
19-11-2021 14:11
Data aktualizacji:
07-05-2024 08:39
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top