Afrykański pomór świń

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

Informuję, że w dniu 19.12.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/2486 z dnia 16 grudnia 2022r., zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605, ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Przedmiotowe zmiany obowiązują od dnia 20.12.2022 r. i dotyczą kilku województw w tym województwa świętokrzyskiego ( powiaty: buski, kielecki, pińczowski oraz staszowski).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem zniesiono część obszarów objętych ograniczeniami (dalej zwanych OOO) III ( tzw. strefa czerwona) do OOO I (strefa niebieska). Powiaty buski, pińczowski oraz staszowski zostały w całości przeniesione z OOO III do OOO I. W powiecie kieleckim 4 gminy przeniesiono w całości z OOO III do OOO I (chmielnik, Daleszyce, Pierzchnica oraz Raków).

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................

 

ROZPORZĄDZENIE  PLW - UCHYLONE

Informuję, że dnia 02.02.2022 r. w dzienniku urzędowym Woj. Świętokrzyskiego opublikowane zostało rozporządzenie PLW w Kielcach uchylające rozporządzenie nr 3.2021 z dnia 18.12.2021. Tym samym zniesione zostały obszary zapowietrzony i zagrożony wyznaczone w związku z ogniskiem ASF w miejscowości Kostomłoty I.

Obszar objęty rozporządzeniem pozostaje obszarem objętym ograniczeniami III (strefa czerwona)

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................

 

ROZPORZĄDZENIE PLW

Na podstawie Rozporządzenia nr 3.2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dn. 18 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu kieleckiego w gminach: Miedziana Góra, Zagnańsk, Mniów, Piekoszów, Strawczyn oraz w Kielcach - mieście na prawach powiatu,

Powiatowy Lekarz Weterynarii ustanawia

  • obszar objęty ograniczeniami - obszar zapowietrzony w promieniu 3 km od ogniska choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF), obejmujący następujące miejscowości w powiecie kieleckim:

a) gmina Miedziana Góra: Kostomłoty Pierwsze, Kostomłoty Drugie, Miedziana Góra;

  • obszar objęty ograniczeniami - obszar zagrożony w promieniu 10 km od ogniska choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) (sięgający 7 km poza obszar zapowietrzony), obejmujący miejscowości:

1) w powiecie kieleckim:

a) gmina Miedziana Góra: Bobrza, Ciosowa, Ćmińsk, Kostomłoty Drugie, Porzecze, Przyjmo, Tumlin-Podgród, Tumlin-Wykień,

b) gmina Piekoszów: Brynica, Gniewice, Janów, Jaworznia, Jaworznia Fabryczna, Micigózd, Piekoszów, Podzamcze, Szczukowice, Szczukowskie Górki,

c) gmina Strawczyn: Chełmce, Oblęgorek,

d) gmina Mniów: Pępice,

e) gmina Zagnańsk: Bartków, Borowa Góra, Chrusty, Golewniawy, Janaszów, Jasiów, Jaworze, Kajetanów, Kajetanów Dolny, Kaniów, Kołomań, Samsonów, Samsonów-Dudków, Samsonów- Komorniki, Samsonów - Piechotne, Siodła, Tumlin- Dąbrówka, Tumlin-Osowa, Tumlin-Węgle, Umer, Zabłocie, Zagnańsk,

f) gmina Masłów: Dąbrowa, Domaszowice, Masłów Pierwszy, Wiśniówka, Wola Kopcowa,

2) Miasto Kielce- miasto na prawach powiatu.

 

W załączniku pełna treść Rozporządzenia wraz z nakazami i zakazami obowiązującymi na terenie zapowietrzonym i zagrożonym

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Alicja Kocielińska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
28-12-2021
Data publikacji:
28-12-2021 15:01
Data aktualizacji:
02-01-2023 13:07
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top