Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert - KULTURA

Osoba odpowiedzialna za treść:
Piotr Łojek - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Redaktor:
Agnieszka Sadowska-Skrzyniarz
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
19-05-2022
Data publikacji:
19-05-2022 12:55
Data aktualizacji:
04-03-2024 09:22
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top