Zarządzenie nr 3/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 12.01.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Gościniewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
Redaktor:
Barbara Rogula
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
12-01-2023
Data publikacji:
13-01-2023 11:24
Data aktualizacji:
13-01-2023 13:16
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top