Zarządzenie nr 474/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203 i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce "

Zarządzenie Nr 474/2022 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2025 zadania publicznego pod nazwą: „Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ściegiennego 203 i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce".

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Alicja Kocielińska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
13-12-2022
Data publikacji:
15-12-2022 11:41
Data aktualizacji:
15-12-2022 11:54
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top