Zarządzenie Nr 53/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach zmianiające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu, których adresatami są mieszkańcy Kielc.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Gościniewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
Redaktor:
Barbara Rogula
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
29-09-2022
Data publikacji:
30-09-2022 07:30
Data aktualizacji:
29-09-2022 13:18
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top