Zarządzenie nr 61/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach zmieniające zarządzenie w sprawie rostrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Gościniewicz- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
07-11-2022
Data publikacji:
08-11-2022 07:57
Data aktualizacji:
08-11-2022 13:02
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top