Zmiana zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego adresatami są mieszkańcy Kielc

Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Gościniewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
Redaktor:
Barbara Rogula
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
08-11-2022
Data publikacji:
09-11-2022 09:08
Data aktualizacji:
09-11-2022 09:25
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top