Zarządzenie nr 68/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 20.12.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rostrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022-2023 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Gościniewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
Redaktor:
Barbara Rogula
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
20-12-2022
Data publikacji:
21-12-2022 08:06
Data aktualizacji:
23-12-2022 11:19
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top