Zmiana zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, których adresatami są mieszkańcy Kielc

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kielcach
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
27-01-2022
Data publikacji:
27-01-2022 14:48
Data aktualizacji:
27-01-2022 14:48
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top